02. februar 2024

ISO/Dansk Standard

ISO 22000.

ISO 22000-standarden for ledelsessystem for fødevaresikkerhed kom i stand på dansk initiativ (Mejeriforeningen, Arla Foods og Bureau Veritas). Det allerførste udkast blev fostret af Mejeriforeningens medarbejdere i samarbejde med eksperter i ISO 9000. Tilblivelsen af ISO 22000:2005 blev til under dansk ledelse, og ved etableringen af en egentlig ISO-komité til vedligehold og udvikling af standard indenfor fødevaresikkerhed (ISO/TC34/SC17) videreførte Danmark det formelle formandskab for området. ISO 22000 bygger på dansk mind-set og filosofi omkring fødevaresikkerhed.

Standarden danner rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system, sikrer efteruddannelse og træning af virksomhedens medarbejdere og fastlægger ansvars- og kompetenceområder samt kommunikationen såvel internt i virksomheden som eksternt til leverandører og kunder. Det betyder blandt andet, at man har langt lettere ved at lokalisere de fejl eller reklamationer, man finder i produktionen, og derfor hurtigere får fejlene bremset, sporbarhed igennem produktionen og lettere markedsadgang, fordi man kan dokumentere, at man har styr på sikkerhed og kvalitet.

Siden udgivelsen i 2005 er standarden suppleret med standarder for PRP-programmer for de seks sektorer i fødevarekæden (ISO 22002-serien). Selve moderstandarden blev revideret og udgivet i 2018, mens PRP-programmerne snarest vil blive revideret.

ISO 22000 og en række af PRP-standarden indgår direkte i FSSC 22000 certificeringsordningen, som en række danske mejeri-sites er certificeret efter. FSSC 22000 deltager også i det internationale samarbejde i ISO og opdaterer egne krav, efterhånden som ISO udvikler nye eller reviderer eksisterende standarder.

Claus Heggum

Claus Heggum

Chefkonsulent, Fødevaresikkerhed & Veterinære forhold, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40286594

E-mail: chg@lf.dk