Medlemsmøde 14. november 2022

Mødelokale K51, Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N

Program for medlemsmødet 14. november 2022 12.00-16.00

TEMA: CO2-afgift og Energiforsyning

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Velkomst ved formand Steen Nørgaard Madsen, Mejeriforeningen

Kl. 13.05 Professor og institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet: En ren dansk CO2-afgift vil blot flytte produktionen til andre lande og samtidig bremse investeringer i nye, grønne teknologier, som Danmark ellers ville kunne eksportere til resten af verden. I indlægget vil Jørgen E. Olesen komme med nogle bud på, hvor langt den danske mælkesektor kan nå med klimaindsatsen med kendte midler, og hvilke nye teknologier, der skal forskes og investeres i. Endelig giver han et indblik i udfordringerne med at beregne en eventuel CO2-afgift ude hos landmanden.

Kl. 13.40 Adm. direktør i Mejeriforeningen Henrik Damholt Jørgensen:
Analyse fra Copenhagen Economics om CO2-afgiftens økonomiske konsekvenser for dansk mejeribrug og omfanget af den såkaldte lækageeffekt.

Kl. 14.00 Direktør for Public Affairs og Kommunikation i L&F, Andreas Bach Mortensen: Den aktuelle politiske situation efter valget, og L&Fs indsats i forhold til at forhindre en CO2-afgift og/eller minimere omfanget af afgiften.

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Seniorkonsulent Simon Horsholt, Klima & Energi i L&F : Kort opdatering på energiforsyningssituationen + prognose for udvikling i forsyning og priser. Netværk med udveksling af gode erfaringer mejerierne imellem.

Kl. 15.30 Chefkonsulent Morten Broberg, Center for energieffektivisering i Energistyrelsen: Sådan kan mejerierne reducere deres omkostninger til energi. Assistance og gode råd til at søge midler fra Erhvervspuljen til omstilling og energieffektivisering.

Tilmelding: Tilmelding senest 9. november til Sanne Bastholm på sb@mejeri.dk