Codex Alimentarius

Codex Alimentarius er en samling af standarder, retningslinjer og vejledninger, der er vedtaget af Codex Alimentarius Kommissionen (CAC).

CAC er den centrale del af det fælles FAO/WHO's fødevarestandardprogram og blev oprettet af FAO og WHO for at beskytte forbrugernes sundhed og fremme fair praksis inden for handel med fødevarer.

Codex-standarder medvirker til at sikre, at fødevarer er sikre og kan handles over grænser. De 188 Codex-medlemmer har forhandlet videnskabsbaserede anbefalinger på alle områder, der relaterer til fødevaresikkerhed og kvalitet. Codex-fødevaresikkerhedstekster udgør referencen (facitlisten) i WTO-handelstvister.

Dansk mejeribrug har interesse i meget af det arbejde, der foregår i CACs ca. 20 emne-specifikke komiteer, herunder især:

  • Mælkekomitéen (CCMMP), der udarbejder varestandarder for en lang række mælkeprodukter og for retningslinjer, der beskytter mejeribetegnelse mod misbrug.
  • Hygiejnekomitéen (CCFH), der udarbejder retningslinjer og vejledninger på hygiejneområdet – enten generelt eller specifikt for særlige produktområder. Denne komité er ansvarlig for retningslinjer for HACCP, mikrobiologiske kriterier og genbrug af vand i fødevareproduktion.
  • Komitéen for produkter til special ernæring (CCNSFDU), der udarbejder standarder for baby foods, produkter til fødevareprogrammer m.m.
  • Komitéen for mærkning (CCFL), der udarbejder retningslinjer for mærkning af fødevarer.
  • Komitéen for tilsætningsstoffer (CCFA), der på baggrund af risikovurderinger foretaget af JECFA fastsætter retningslinjer for brug af tilsætningsstoffer.

Langt de fleste Codex-retningslinjer indgår efterhånden i EU-lovgivningen, hvorved de bliver umiddelbart gældende for europæiske virksomheder.

Claus Heggum

Claus Heggum

Chefkonsulent, Fødevaresikkerhed & Veterinære forhold, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40286594

E-mail: chg@lf.dk