Mejeribrugets Jubilæumsfond

Fonden yder støtte til bl.a. efteruddannelse og studierejser.

Fondens formål er, til gavn for dansk mejeribrug, at yde støtte til efteruddannelse, deltagelse i kurser, studierejser og studieophold for personer med tilknytning til dansk mejeribrug.

Der er p.t. (pr. december 2023) ingen penge til uddeling i fonden.

Sanne Bastholm

Sanne Bastholm Rasmussen

Chefkonsulent, cand. Jur., Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 20400554

E-mail: sba@lf.dk