Aarhus Universitet & Mejeriforeningen: Kan dansk mælk leve op til sit gode ry?

Agro Food Park 15, Skejby. 8200 Aarhus N

Den iboende variation i mælkens sammensætning rummer både muligheder og udfordringer – nemlig muligheder for differentiering og udfordringer med variationer i produktionen, som skyldes mælkeråvaren.
Viden om variationsbredden i silomælken giver muligheder for produktudvikling og gør det endvidere muligt at tage højde for variationer i mælkens sammensætning og løbende tilpasse forarbejdningsprocessen, så man altid opnår optimal sammensætning i slutproduktet.

En stor andel af den producerede mælk anvendes desuden til specialiserede produkter som f.eks. modermælkserstatning og ingredienser, som kræver en meget veldokumenteret sammensætning, og hvor selv små variationer i mælkens sammensætning kan påvirke produkternes dokumentation.

Mødet tager afsæt i de foreløbige resultater fra DanMilk-projektet food.au.dk/danmilk/, der ledes
af Aarhus Universitet.

 

Se hele programmet her.