Dairy Research Consortium (DRC)

Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) deltager aktivt i DRC-arbejdet, hvis mål er at accelerere prækompetitiv forskning inden for sundhed og ernæring i relation til mejeriprodukter – i en international kontekst.

DRC blev dannet i 2011 og er et selvstændigt udvalg (konsortium) under Global Dairy Platform, GDP.

Sammensætning

Konsortiet består af:

  • CNIEL - The Centre National Interprofessionnel de L’Économie Laitière (Frankrig)
  • Dairy Australia (Australien)
  • Dairy Farmers of Canada (Canada)
  • The National Dairy Council (USA)
  • Mejeribrugets ForskningsFond (Danmark)
  • NZO – The Dutch Dairy Association (Holland).

Global Dairy Platform fungerer som sekretariat.

Opgaver

DRC-medlemmerne netværker med kollegaer over hele verden, deler deres prækompetitive forskningsplaner og resultater med det mål, at dele viden og dermed få mere forskning for pengene. Samtidig er det en enestående mulighed for at have fingeren på pulsen – i et globalt perspektiv – og dermed have mulighed for at gribe og agere på emner, der er under opsejling. Gruppen igangsætter fælles forskningsprojekter, udarbejder vidensynteser samt afholder symposier og workshops, hvor ernæringsemner diskuteres, og hvor målet ofte er, at kommunikere de nyeste resultater bredt ud efterfølgende. Her er det ligeledes stærkt, at man kan kommunikere ud flere steder i verden på samme tid.

Strategi

DRC har i 2023 udarbejdet en strategi for, hvad gruppen vil fokusere på frem mod 2027.

De tre emner i strategien er:

  • Bæredygtig kost og bæredygtige fødevaresystemer
  • Mælkematricen
  • Mælkeproteiner

Henrik J. Andersen (Arla Foods, formand for MFF koordinationsgruppen ”Sundhed og Ernæring”), Merete Myrup (ernæringschef mejeri) og Grith Mortensen (sekretær for MFF) deltager i DRCs arbejde.

Merete Myrup

Merete Myrup

Ernæringschef mælk, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 30178888

E-mail: mmc@lf.dk

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk