International Dairy Federation (IDF)

IDF er en uafhængig, upolitisk og ikke kommerciel organisation, som har til formål gennem internationalt samarbejde og konsultation at fremme løsningen af tekniske, videnskabelige, lovgivningsmæssige og økonomiske problemer i det internationale mejeribrug.

IDF (International Dairy Federation) er stiftet i 1903. IDF er en uafhængig, upolitisk og ikke kommerciel organisation, som har til formål gennem internationalt samarbejde og konsultation at fremme løsningen af tekniske, videnskabelige, lovgivningsmæssige og økonomiske problemer i det internationale mejeribrug. Resultaterne heraf offentliggøres i en række IDF publikationer, som IDF /ISO analysestandarder, IDF bulletiner samt på de årlige mejerikongresser.

Se mere om IDF »»

Den danske nationalkomité

En af Mejeriforeningen nedsat nationalkomité varetager de danske interesser i dette samarbejde.

Medlemmerne af nationalkomitéen er :

  • Adm. direktør Henrik Damholt Jørgensen (formand), Mejeriforeningen
  • Gårdejer Steen Nørgaard Madsen
  • Chefkonsulent Claus Heggum, Landbrug og Fødevarer
  • Ernæringschef Merete Myrup Christensen, Landbrug og Fødevarer
  • Senior Executive R&D Advisor Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods amba

Der er ca. 50 danske eksperter i forskellige arbejdsgrupper inden for analysestandarder, ernæring, mejeribrug, økonomi, marketing og fødevaresikkerhed m.m. fra virksomheder og offentlige institutioner i Danmark.

Sanne Bastholm Rasmussen er dansk national sekretær for IDF.

Sanne Bastholm

Sanne Bastholm Rasmussen

Chefkonsulent, cand. Jur., Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 20400554

E-mail: sba@lf.dk