Dansk Oste- og Smørforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i oste- og smørbranchen.

Foreningens formål er:

  • at varetage medlemmernes interesser i oste- og smørbranchen,
  • at sikre foreningen repræsentation i Mejeriforeningens Mejeriudvalg.

Som medlemmer af foreningen kan optages:

  • enhver dansk oste- og/eller smørproducent,
  • enhver dansk grossistvirksomhed, der sælger ost og/eller smør på det danske marked,
  • enhver dansk handelsvirksomhed, der sælger danskproduceret ost og/eller smør udenfor Danmark.

Med "dansk" menes, at virksomheden har produktionssted eller driver handelsvirksomhed med hovedkontor i Danmark.

Lars Johannes Nielsen

Lars Johannes Nielsen

Chefkonsulent, Projektleder for IFC, Branchesekretariatet/mejeri

Mobil: 30831081

E-mail: ljn@lf.dk