Mælkeafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden er en del af landbrugets fondssystem, der har til formål at løse en række fremadrettede opgaver for hele landbruget eller for en enkelt branche.

Fondens overordnede formål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for følgende hovedformål:

  • afsætningsfremme
  • forskning og forsøg
  • produktudvikling
  • rådgivning
  • uddannelse
  • sygdomsforebyggelse
  • sygdomsbekæmpelse
  • dyrevelfærd
  • kontrol
  • medfinansiering af EU-programmer.

Fonden yder tilskud til foreninger, organisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt øvrige juridiske enheder.

Indtægterne i fonden stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 1,15 øre pr. kg indvejet mælk.  Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften.

I henhold til Fondens vedtægter har fondens bestyrelse truffet beslutning om, at fonden administreres af Mejeriforeningen, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N.

Herluf Dose Christensen Farve Web

Herluf Dose Christensen

Chefkonsulent

Mobil: 20725395

E-mail: hdc@mejeri.dk