Louise Myhre Utzen Web

Louise Myhre Utzen

Seniorkonsulent, Fødevarelovgivning, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 30232268

E-mail: lomu@lf.dk

Arbejdsområder:
Fødevarelovgivning, Anprisning, varestandarder, Mærkning, berigelse