Dansk Oste- og Smørforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i oste- og smørbranchen.

Foreningens formål er:

  • at varetage medlemmernes interesser i oste- og smørbranchen,
  • at sikre foreningen repræsentation i Mejeriforeningens Mejeriudvalg.

Som medlemmer af foreningen kan optages:

  • enhver dansk oste- og/eller smørproducent,
  • enhver dansk grossistvirksomhed, der sælger ost og/eller smør på det danske marked,
  • enhver dansk handelsvirksomhed, der sælger danskproduceret ost og/eller smør udenfor Danmark.

Med "dansk" menes, at virksomheden har produktionssted eller driver handelsvirksomhed med hovedkontor i Danmark.

Lars Johannes Nielsen
Lars Johannes  Nielsen
Chefkonsulent, Branchesekretariatet/mejeri

3339 4805

3083 1081