Om os

mejeri.dk samler viden om dansk mejeribrug

Mejeriforeningen er dansk mejeribrugs hovedorganisation. Mejeriforeningen har til formål at varetage dansk mejeribrugs fælles brancheinteresser i ind- og udland, herunder i forhold til national og international politik samt EU-politik.

Hovedopgaverne for vores medlemmer er:

  • Branchepolitiske interesser i relation til EU og andre internationale sammenslutninger og organisationer
  • Samarbejde med nationale og internationale myndigheder og organisationer
  • Forhandlings- og høringsret over for offentlige myndigheder
  • Kommunikations- og imageskabende aktiviteter
  • Kvalitet og fødevaresikkerhed
  • Forskning og uddannelse
  • Administration af Mælkeafgiftsfonden og Mejerirationaliseringsfonden
  • Branchestatistik
  • Skolemælk
  • Generisk markedsføring

Mejeriforeningen har outsourcet varetagelsen af de fleste hovedopgaver til Landbrug & Fødevarer. Se kontaktinformation.

Som medlem af Mejeriforeningen optages både andels- og private mejerivirksomheder, der indvejer mælk direkte fra mælkeproducenter, mejerivirksomheder, der modtager mælk og heraf forarbejder mejeriprodukter samt andre virksomheder, som fremstiller eller engrosforhandler mælkeprodukter, og hvis aktiviteter er i overensstemmelse med dansk mejeribrugs fælles brancheinteresser. Virksomhederne skal være beliggende i Danmark.

Medlemstallet udgør 31 mejerivirksomheder.

KONTAKT REDAKTIONEN

Jørgen Hald Christensen
Jørgen   Hald Christensen
Adm. direktør/sektorchef

3339 4475

4040 8428

Jan Hermansen
Jan   Hermansen
Afdelingschef

8731 2010

2231 0394

Sanne Bastholm
Sanne   Bastholm Rasmussen
Chefkonsulent

3339 4814

2040 0554