Mejeriforskningens dag

Mejeribrugets ForskningsFond arrangerer Mejeriforskningens dag sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Danmarks Mejeritekniske Selskab, Dansk Mejeriingeniør Forening og Landbrug & Fødevarer.

Mejeriforskningens dag afholdes hvert andet år. Mejeriforskningens dag blev for første gang afholdt på engelsk i 2019.

Mejeriforskningens dag afholdes næste gang i foråret 2021.

Formålet med dagen er at præsentere de nyeste forskningsresultater inden for MFF's områder:

  • Fødevaredesign, teknologi & bioteknologi
  • Fødevaresikkerhed & analyser
  • Sundhed & ernæring
  • Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere.

Derudover er dagen en enestående mulighed for at etablere et godt netværk til forskere og studerende på landets universiteter og i følgeindustrien. Mejeriforskningens dag har de seneste år haft godt 200 deltagere, som kommer fra universiteterne, GTS-institutter, mejerierne og følgeindustrien.

Programmet for den sidst afholdte Dairy Research Day.


Vil du vide mere eller har du gode forslag til programmet, så er du meget velkommen til at kontakte Grith Mortensen, der er formand for programkomitéen.

Grith Mortensen
Grith  Mortensen
Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer

3339 4665

4096 4114