Mejeriforskningens Dag

Mejeribrugets ForskningsFond arrangerer Mejeriforskningens dag sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Danmarks Mejeritekniske Selskab, Dansk Mejeriingeniør Forening og Landbrug & Fødevarer.

Mejeriforskningens dag afholdes hvert andet år. Mejeriforskningens dag blev for første gang afholdt på engelsk i 2019.

Mejeriforskningens dag afholdes næste gang i foråret 2021.

Formålet med dagen er at præsentere de nyeste forskningsresultater inden for MFF's områder:

  • Fødevaredesign, teknologi & bioteknologi
  • Fødevaresikkerhed & analyser
  • Sundhed & ernæring
  • Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere.

Derudover er dagen en enestående mulighed for at etablere et godt netværk til forskere og studerende på landets universiteter og i følgeindustrien. Mejeriforskningens dag har de seneste år haft godt 200 deltagere, som kommer fra universiteterne, GTS-institutter, mejerierne og følgeindustrien.

Læs mere om Mejeriforskningens Dag »»

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk