Medlemsmøder

Mejeriforeningen afholder to gange om året medlemsmøder.

Medlemsmøderne starter med frokost og netværk og varer ca. 3 timer.

Møderne afholdes i november og i forbindelse med Mejeriforeningens generalforsamlingen i maj.

Mejeriudvalget har nedsat et udvalg, som laver programmet. Programmet kan være alt fra Brexit til klima og digitalisering.

Temaet ved medlemsmødet den 21. maj 2021 var:

Hvordan kan mejeribranchen forblive relevant i fremtidens fødevareproduktion?

Præsentationerne fra medlemsmødet kan downloades her »» [kræver login til medlem.mejeri.dk]

13.00-13.05 Velkommen, Steen Nørgaard Madsen, formand, Mejeriforeningen
13.05-13.20 Uddeling af Mælkeprisen 2021, Jørgen Hald Christensen, adm. direktør, Mejeriforeningen
13.20-13.30 Medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen (V): Mejeribrugets placering i en bæredygtig europæisk fødevareproduktion. Hvor skal branchen primært sætte ind? På hvilke områder kan mejerier og mælkeproducenter spille sammen med EU’s ambitioner og indsatser på området?
13.30 -14.15 Antropolog og afdelingsleder Gertrud Øllgaard, NIRAS: Mælkens aktuelle rolle i danske familier.
NIRAS har udarbejdet en kvalitativ undersøgelse af dansk mælkekultur, som viser, at mælken stadig spiller en central rolle i landets familier – nogle gange side om side med plantedrikke. Hvad betyder det for mælkens image og branchens fremtidige dialog med forbrugerne?
14.15-14.35 Professor Mette Olaf Nielsen, Aarhus Universitet: Hvad gør vi ved metan fra koen?
Koens vom og fodertilsætning.
14.35-15.15 Kaffepause
15.15-15.35 Klimachef Hans Roust Thysen, SEGES: De mange, små og store skridt i den klimavenlige retning på gårdene, mejerierne og i forskningsverdenen.
Fra genetik, fodertilsætning og gyllehåndtering til kulstoflagring og el-drevne lastbiler. Et overblik over de foreløbige resultater og et indblik i de fremtidige initiativer.
15.35-15.55 Landedirektør Helle Müller Petersen, Arla Foods amba : Hvordan forbliver mejerisektoren relevant hos forbrugeren og i afsætningen i den grønne omstilling?
Sanne Bastholm

Sanne Bastholm Rasmussen

Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Direkte: 33394814

Mobil: 20400554

E-mail: sba@lf.dk