Kredsudstillinger

Der afholdes to kredsudstillinger om året.

Bag kredsudstillingerne er der et udvalg bestående af repræsentanter for de seks kredse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, en repræsentant for Foreningen Danmarks Privatmejerier samt en sekretær fra Landbrug & Fødevarer.

Der afholdes normalt to udstillinger om året:

  1. Den 1. onsdag i februar i forbindelse med Mejeribrugets Dag.
  2. I foråret/forsommeren, hvor der også foretages præmieoverrækkelse til de bedste produkter inden for hver produktkategori, som har deltaget og fået point ved begge udstillinger.

Læs mere om kredsudstillingen »»

Janni Christensen

Janni Christensen

Projektmedarbejder, Landbrug & Fødevarer

Mobil: 20168463

E-mail: jc@lf.dk